VÄGBESKRIVNINGAR

1 Lillkyrka kyrka
Lillkyrka ligger nära E4an. Sväng av vid Norsholms trafikplats och åk söderut på gamla E4an. Beroende på om man kommer norr- eller söderifrån så står det lite olika på skyltarna vid avfarten från E4an. 

Kommer man norrifrån står det 
Söderköping, Finspång, Linghem, Ekenäs slott 
på skylten på E4an och sedan  

Söderköping, Linghem, Ekenäs slott 
 
på skylten vid anslutningen mot gamla E4an.

Kommer man däremot söderifrån så står det  Söderköping, Finspång, Norsholm, Skärblacka, Ekenäs slott på skylten på E4an och sedan står det
Söderköping, Ekenäs slott  
när man svänger in på gamla E4an. 

När man nu har kommit in på gamla E4an fortsätter man den söderut mot Linghem. Det är skyltat E4S med blå text på vit botten. (Sväng inte in på väg 210 mot Söderköping utan fortsätt mot Linghem) Efter ca 3,5 km  sväng höger mot  
Lillkyrka 2 
Först åker man under järnvägen och sedan under E4an. Efter en kort raksträcka ser man kyrkan fram på höger sida.

 

 

 

 

 

 

 

2 Löfstad slott
Löfstad slott ligger 8 km söder om Norrköping, ett stenkast från E4:an mellan Linköping och
Norrköping. Avfart Löfstad slott
Kommer man från Lillkyrka så åk tillbaka till E4an och kör norrut mot Norrköping. Efter ca 9 km sväng av vid Trafikplats Löfstad mot
Löfstad slott
Parkeringen ligger nere vid vägen så man får gå upp för en backe till värdshuset. Det går bra att köra fram med bilen och släppa av eventuella gäster som inte orkar eller kan gå uppför backen.

Även bussförbindelse till slottet finns. Från Norrköping går buss 481, hållplats Löfstad slott. Från Linköping är det först buss 510, och sedan byte vid Kimstad kyrka till buss 481.

 

 

 

 

 

3 Stärkerstorp
Kör E4 norrut igenom Norrköping och sväng av på väg Rv55 mot Katrineholm. Efter en lång uppförsbacke ska man svänga vänster vid Graversfors mot 
Näkna/Sörsjön
Sväng av och sedan direkt till höger och följ den gamla landsvägen längs sjön till första avtagsvägen åt vänster mot 
Sörsjön 5 
Kör ca 650 m och sväng höger efter bron (över järnvägsspåren) direkt ner för backen. Där börjar grusvägen. Strunta i förbudsskyltarna och bommen (som sommartid alltid är öppen). Kör förbi skrotupplaget (akta hunden!) och fortsätt ca 2,5 km. Det är mycket skog och länge men vid första T-korsningen sväng höger och kör ca 0,5 km och då är ni framme vid Stärkerstorp. Sväng av till vänster och parkera i vändslingan.