Löfstad slott uppfördes i mitten av 1600-talet av Axel Lillie efter hans hemkomst från det 30-åriga kriget. Slottets nuvarande utseende fick det efter en brand på 1750-talet. Vid reparationen och ombyggnaden efter branden flyttas köket in till huvudbyggnaden efter att tidigare ha varit i den norra flygeln. 

Löfstad slott stannade inom samma släkt från det att det uppfördes tills dess att den sista ägaren Emilie Piper dog 1926. I enlighet med hennes testamente är slottet sedan den tiden museum i orört skick såsom det var när hon dog.

Idag används den norra flygeln som Värdshus med matsal bland annat i det gamla slottsköket.  Det är i det gamla slottsköket med sina valv som vi kommer att äta lunch.

Ni kan hitta mer information om Löfstad slott under de externa länkarna.