Vi gifte oss i Lillkyrka kyrka

Lördagen den

3 juli 2004 kl. 13.00

 Därefter intog vi lunch på Värdshuset Löfstad Slott

Kerstin & Fredrik 

 

 

Som avslutning på dagen arrangerade vi en grillfest
 på Stärkerstorp 

Ulla & Sture